Monthly Archives: Lipiec 2012

RynRynRyn!

Pokaz slajdów wymaga JavaScript.

Reklamy

Dźwiękospacery! w Mrągowie

Fontanny, brodziki i jeziora czyli Dźwiękospacery w Mrągowie

Warsztaty w Mrągowie prowadził Hubert Wińczyk.
http://www.myspace.com/kakofonikt

Pokaz slajdów wymaga JavaScript.

Bagno

Moczar, mokradło, trzęsawisko, siedlisko hydrogeniczne – „oko ziemi”, przez które do ludzkiego świata zagladaja przedstawiciele podziemia – demony. To najczęściej pozostałość po dawnych jeziorach i stawach. Pierwotni mieszkańcy mazurskich ziem – Prusowie – dzięki bagnom skutecznie bronili się przed naporem zakonu krzyżackiego. Bagna mazurskie to obecnie niezwykłe bogactwo cennych gatunków fauny i flory.

Nauka zajmująca się badaniem genezy i funkcjonowania bagien to paludologia.

Ze względu na stopień uwodnienia, tereny podmokłe dzieli się na:
– trzęsawiska – tereny stale nasycone wodą z „kępową” roślinnością lub „kożuchem” – płem – zarastającym jezioro
– mokradła stałe – woda w nich znajduje się przez cały rok blisko powierzchni gruntu, nie głębiej niż 50 cm
– mokradła okresowe – poziom wody obniża się w suchych porach roku na głębokość większą niż 50 cm (np. zalewane łąki w dolinach rzecznych).

Bagnistość – stopień zabagnienia danego obszaru, określa stosunek powierzchni zajętej przez bagna (Ab) do powierzchni pola odniesienia (A), obliczany według wzoru:

k_b=\frac {\sum A_b}{A} (%)

W Polsce bagnistość wynosi 8,3%


INFORMACYJNY SERWIS MOKRADŁOWY:
http://bagna.pl/CMS

Reklamy
grzegorz bojanek

electronic sound artist, improviser and music entrepreneur

destroyka

Quod turget, urget.

A POPROSTU

portfolio

gastrorakieta

sztuka od kuchni